Hiệu trưởng tọa đàm với Đài truyền hình Daklak về tư vấn tuyển sinh năm 2016 - "Cùng bạn quyết định tương lai"
Hiệu trưởng tọa đàm với HTV9 về vấn đề "Khủng hoảng thiếu nhân lực ngành dệt may"