TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

BAN GIÁM HIỆU

thaytien

 

TS. HỒ NGỌC TIẾN
Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Email: hntien@vetc.edu.vn || hongoctienvetc@gmail.com
thayhien

 

ThS. NGUYỄN NGỌC HIỂN
Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
Email: nnhien@vetc.edu.vn || nguyenngochien67@yahoo.com
covan TS. PHAN THỊ HẢI VÂN
Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy
Email: pthvan@vetc.edu.vn || haivanvinatex@yahoo.com