Cơ Sở Vật Chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM

Tổng diện tích khuôn viên: 30.000 m2

Cơ sở I: 10.000 m2 tọa lạc tại: số 586, Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích công trình kiến trúc: 11.668 m2 với 9 khối nhà 3 tầng 

Stt

Danh mục/loại

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Phòng học lý thuyết
Hội trường, giảng đường

Phòng
Phòng

25
01

60 hs/phòng
400 người/phòng

2

Phòng thí nghiệm

Phòng

01

40 hs/phòng

3

Phòng học chuyên môn

Phòng

08

60 hs/phòng

4

Phòng thực hành

Phòng

17

60 hs/phòng

5

Hành chính, văn phòng

m2

1400 m2

 

6

Thư viện điện tử

m2

300 m2

 

7

Nhà nội trú

m2

2.256

sức chứa 600 chỗ

 

Tổng số máy móc, thiết bị: 1.200, đủ chủng loại phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

 


 Cơ sở II: tọa lạc tại: xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh  Đồng Nai, đang xây dựng, thời gian hoàn thành đến năm 2010. Diện tích sàn xây dựng 16.683 m2 trên khuôn viên 20.000 m2 bao gồm các hạng mục sau: 

Stt

Danh mục/loại

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Khối phòng học lý thuyết,
giảng đường, hội trường, thư viện, phòng làm việc

m2

4.841

kết cấu 6 tầng

2

Khối phòng thí nghiệm, thực hành

m2

2.296

kết cấu 4 tầng

3

Khối phòng học nghiên cứu thực nghiệm sản xuất

m2

600

kết cấu 3 tầng

4

Khối xưởng thực tập sản xuất

m2

4.200

kết cấu 1 tầng

5

Khối nhà nội trú

m2

3.800

kết cấu 5 tầng

6

Khối nhà bảo vệ, phòng khách, nhà ăn

m2

526

 

7

Sân chơi TDTT

m2

1.000

 

 Tổng giá thiết bị hiện có khoảng 12 tỷ đồng.