TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem tất cả
22-09-2017

NewTrường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật vinatex tp.hcm tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” năm học 2017 – 2018TP.HCM

Với mục đích, nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. Thông qua tuần sinh hoạt công dân – sinh viên được bồi dưỡng tình cảm, sự yêu mến đối với ngôi trường mình theo học.