TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

Cuộc khảo sát này do Ban Thông tin & Truyền thông – Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) thực hiện

26/05/2020

PHIẾU KHẢO SÁT
Cuộc khảo sát này do Ban Thông tin & Truyền thông – Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) thực hiện, nhằm tìm hiểu về những thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân Việt Nam trước đại dịch Covid-19. 
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN KHẢO SÁT