Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

ĐẢNG BỘ

Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XI (2015 – 2020):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Hồ Ngọc Tiến Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
3 Phan Thị Hải Vân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phó Hiệu trưởng
4 Vũ Thị Tuyết Hoa Đảng ủy viên, Bí thư Chi Bộ Nghiệp vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
5 Nguyễn Thành Nhân Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác HSSV Trưởng phòng Công tác HSSV
6 Ngô Đăng Hùng Đảng ủy viên, Bí thư Chi Bộ Kinh tế – Cơ điện Phó trưởng khoa – Phụ trách
khoa Kinh tế
7 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ Nghiệp vụ Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
8 Đỗ Quang Doanh Đảng ủy viên Trưởng phòng QLKH và QHDN
9 Bùi Thị Thúy Hằng Đảng ủy viên, Phụ trách Chi bộ Đào tạo Giảng viên kiêm nhiệm Phòng Đào tạo


Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Thanh Liễu Ủy viên Phó trưởng Khoa
Thiết kế thời trang
3 Trần Hoài Nam Ủy viên Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính


Các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

Chi bộ Nghiệp vụ:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Vũ Thị Tuyết Hoa Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ
2 Bùi Thanh Quốc Phó Bí thư Chi bộ
3 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên – Chi ủy viên


Chi bộ Đào tạo:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Bùi Thị Thúy Hằng Đảng ủy viên – Phụ trách Chi bộ

Chi bộ Công tác Học sinh Sinh viên:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Nguyễn Thành Nhân Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ


Chi bộ Ngoại Ngữ – Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Lê Thanh Lâm Bí thư Chi bộ
2 Nguyễn Ngọc Lan Phó Bí thư Chi bộ


Chi bộ Kinh tế – Cơ điện:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Ngô Đăng Hùng Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ
2 Trần Thị Tuyết Nhung Phó Bí thư Chi bộ
3 Trần Thị Thu Hằng Chi ủy viên


Chi bộ May – Thời trang:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Lê Hoàng Thanh Bí thư Chi bộ
2 Nguyễn Thị Xuân Mai Phó Bí thư Chi bộ
3 Lưu Thị Lan Chi ủy viên


Chi bộ Cơ sở 2:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Phạm Văn Kiên Phó Bí thư Chi bộ, Phụ trách Chi bộ
2 Đào Thị Duy Thanh Chi ủy viên