Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

ĐẢNG BỘ

Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XI (2015 – 2020):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Hồ Ngọc Tiến Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
3 Phan Thị Hải Vân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phụ trách Ban Tuyên giáo
Phó Hiệu trưởng
4 Vũ Thị Tuyết Hoa Đảng ủy viên, Bí thư Chi Bộ Kế hoạch – Tài chính Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
5 Nguyễn Thành Nhân Đảng ủy viên,
Bí thư Chi bộ Công tác HSSV và QHDN
Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN
6 Ngô Đăng Hùng Đảng ủy viên, Bí thư Chi Bộ Kinh tế – Cơ điện Phó trưởng khoa – Phụ trách
khoa Kinh tế
7 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy,
Bí thư Chi bộ Tổ chức – Hành chính
Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính
8 Đỗ Quang Doanh Đảng ủy viên Phó Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN
9 Bùi Thị Thúy Hằng Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Đào tạo Giảng viên kiêm nhiệm Phòng Đào tạo


Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Thanh Liễu Ủy viên Phó trưởng Khoa
Thiết kế thời trang


Các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

Chi bộ Kế hoạch – Tài chính:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Vũ Thị Tuyết Hoa Bí thư Chi bộ
2 Huỳnh Hữu Tâm Phó Bí thư Chi bộ


Chi bộ Tổ chức – Hành chính

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Bùi Thị Thu Cúc Bí thư Chi bộ
2 Bùi Thanh Quốc Phó Bí thư Chi bộ


Chi bộ Đào tạo:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Bùi Thị Thúy Hằng Bí thư Chi bộ
2 Nguyễn Thế Hiển Phó Bí thư Chi bộ


Chi bộ Công tác Học sinh, Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Nguyễn Thành Nhân Bí thư Chi bộ
2 Bùi Ngọc Bốn Phó Bí thư Chi bộ


Chi bộ Ngoại Ngữ – Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Lê Thanh Lâm Bí thư Chi bộ
2 Nguyễn Ngọc Lan Phó Bí thư Chi bộ


Chi bộ Kinh tế – Cơ điện:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Ngô Đăng Hùng Bí thư Chi bộ
2 Trần Thị Tuyết Nhung Phó Bí thư Chi bộ
3 Trần Thị Thu Hằng Chi ủy viên


Chi bộ Thiết kế thời trang:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Nguyễn Thị Thanh Liễu Bí thư Chi bộ
2 Nguyễn Thị Xuân Mai Phó Bí thư Chi bộ


Chi bộ Công nghệ Dệt may:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Lê Hoàng Thanh Bí thư Chi bộ
2 Lưu Thị Lan Phó Bí thư Chi bộ
3 Trương Thị Dịu Chi ủy viên


Chi bộ Sản xuất – Thực tập:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG
1 Nguyễn Đức Lịch Bí thư Chi bộ
2 Đào Thị Duy Thanh Phó Bí thư Chi bộ