TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

ĐẢNG BỘ

I. Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XII (2020 – 2025):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Hồ Ngọc Tiến Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
3 Phan Thị Hải Vân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phụ trách Bộ phận Tuyên giáo
Phó Hiệu trưởng
4 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, 

Bí thư Chi bộ Kế hoạch – Tài chính

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tài chính – Kế toán
5 Nguyễn Thành Nhân Đảng ủy viên,
Bí thư Chi bộ Công tác HSSV và QHDN
Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN
6 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy,
Bí thư Chi bộ Tổ chức – Hành chính
Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính
7 Lê Hoàng Thanh Đảng ủy viên, Bí thư Chi Bộ
Công nghệ dệt may
Phó Trưởng khoa Công nghệ Dệt May
8 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ Công tác HSSV và QHDN
Phó Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN
9 Nguyễn Thế Hiển Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Đào tạo   Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông

II. Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
2 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ Công tác HSSV và QHDN
Phó Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN
3 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Kế hoạch – Tài chính
Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tài chính – Kế toán

III. Các chi bộ trực thuộc:
1. Chi bộ Kế hoạch – Tài chính:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tài chính – Kế toán
2 Huỳnh Hữu Tâm Phó Bí thư Chi bộ Tổ trưởng Tổ Quản trị, phòng Quản trị – Thiết bị


2. Chi bộ Tổ chức – Hành chính:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính
2 Bùi Thanh Quốc Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính


3. Chi bộ Đào tạo:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thế Hiển Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ  Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông
2 Trương Thanh Hiệp Phó Bí thư Chi bộ


4. Chi bộ Công tác Học sinh, Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thành Nhân Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN
2 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN


5. Chi bộ Ngoại Ngữ – Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Ngọc Lan Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Ngoại ngữ – Tin học
2 Cao Minh Nam Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ – Tin học


6. Chi bộ Kinh tế – Cơ điện:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Lữ Thái Hòa Phó Bí thư Chi bộ- Phụ trách chi bộ Trưởng bộ môn Điện – Điện tử, khoa Cơ điện
2 Trần Thị Tuyết Nhung Chi ủy viên


7. Chi bộ Thiết kế thời trang:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân Bí thư Chi bộ Trưởng khoa Thiết kế thời trang
2 Vũ Văn Đang Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa Thiết kế thời trang


8. Chi bộ Công nghệ Dệt may:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Lê Hoàng Thanh Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa Công nghệ Dệt May
2 Lưu Thị Lan Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa Công nghệ Dệt May
3 Trương Thị Dịu Chi ủy viên Trưởng Bộ môn Kỹ thuật may, khoa Công nghệ Dệt may