ĐÀO TẠO

Đào tạo chính qui các bậc:

- Cao đẳng:

+ Công nghệ thông tin,                           + Quản trị mạng máy tính;

+ Tin học văn phòng,                              + Thiết kế đồ họa,

+ Thiết kế Web,                                       + Tiếng Anh

Trung cấp : Công nghệ thông tin; Tin học văn phòng; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa.

- Giảng dạy môn Tiếng Anh và Tin học cho tất cả các ngành, hệ đào tạo.