Đào Tạo

Đào tạo chính qui các bậc:

- Cao đẳng: Công nghệ thông tin, Tiếng Anh

- Cao đẳng nghề: Công nghệ thông tin; Quản trị mạng máy tính; Tin học văn phòng

- Trung cấp chuyên nghiệp: Công nghệ thông tin

- Trung cấp nghề: Công nghệ thông tin; Tin học văn phòng; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa-

- Giảng dạy môn Tiếng Anh và Tin học cho tất cả các ngành, hệ đào tạo.