ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CHÍNH QUI CÁC BẬC:

  • Cao đẳng ngành Thiết kế Thời trang
  • Cao đẳng nghề May thời trang
  • Trung cấp chuyên nghiệp ngành Thiết kế Thời trang
  • Trung cấp nghề May thời trang

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN:

  • Chuyên đề "Kỹ năng sáng tác mẫu thời trang"
  • Chuyên đề "Nghệ thuật trang điểm"
  • Chuyên đề "Nhà thiết kế trẻ"
  • Chuyên đề "Thiết kế áo cưới căn bản" - "Thiết kế áo cưới nâng cao"
  • Chuyên đề "Thiết kế quần Jean"