TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

LL1
LỚP HỌC 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN,...

Ngày 06/5/2018, Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh...

Hoạt Động Sinh Viên