Đội Ngũ Giảng Viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ -  GIẢNG VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM

 

Tổng số CB - GV - CNV  là 260 , trong đó :
- Tiến sĩ: 03
- Thạc sĩ: 45
- Cao học:73
- Đại học: 87
- Khác :   54
Tổng số giảng viên toàn trường: 178
- Khoa Công nghệ Dệt may: 21
- Khoa Thiết kế thời trang: 17
- Khoa Cơ điện: 27
- Khoa Ngoại ngữ - Tin học: 24
- Khoa Tài chính - Kế toán: 20
- Khoa Quản trị kinh doanh: 24
- Khoa Khoa học cơ bản: 17
- Cơ sở 2 : 28