TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB – GV – CNV là 124, trong đó:
– Tiến sĩ: 03
– Thạc sĩ: 62 (Nghiên cứu sinh 02)
– Đại học: 35 (04 Cao học)

– Cao đẳng: 08
– Khác: 16

Giảng viên:
– Khoa Công nghệ Dệt may: 20
– Khoa Thiết kế thời trang: 09
– Khoa Cơ điện: 10
– Khoa Ngoại ngữ – Tin học: 21
– Khoa Kinh tế: 09