TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB – GV – CNV là 123, trong đó:
– Tiến sĩ: 04
– Thạc sĩ: 63 (Nghiên cứu sinh 03)
– Đại học: 33 (05 Cao học)
– Khác: 23

Giảng viên:
– Khoa Công nghệ Dệt may: 20
– Khoa Thiết kế thời trang: 09
– Khoa Cơ điện: 10
– Khoa Ngoại ngữ – Tin học: 21
– Khoa Kinh tế: 09