TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB – GV – CNV là 115, trong đó:
– Tiến sĩ: 03

– Thạc sĩ: 61

– Đại học: 32

– Khác: 19