TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB – GV – CNV là 155, trong đó:
– Tiến sĩ: 03
– Thạc sĩ: 84 (Nghiên cứu sinh 04)
– Đại học: 41 (06 Cao học)
– Khác: 27

Giảng viên:
– Khoa Công nghệ Dệt may: 27
– Khoa Thiết kế thời trang: 11
– Khoa Cơ điện: 12
– Khoa Ngoại ngữ – Tin học: 24
– Khoa Kinh tế: 12