TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB – GV – CNV là 207, trong đó:
– Tiến sĩ: 03
– Thạc sĩ: 97
– Đại học: 84

– Khác: 23