GIỚI THIỆU

1. GIỚI THIỆU: 

- Khoa Cơ Điện Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh, được hình thành từ ban nghề Cơ điện thành lập từ năm 1978. Trước đây, Khoa tổ chức đào tạo 2 ngành Khai thác, sửa chữa thiết bị may công nghiệp và điện công nghiệp & dân dụng để phục vụ cho các doanh nghiệp may ở các tỉnh phía nam của tập đoàn Dệt May Việt Nam và các địa phương. 

- Khoa đã tổ chức đào tạo được 13 khóa trung cấp chuyên nghiệp ngành Khai thác, sửa chữa thiết bị may và 12 khóa ngành điện công nghiệp và trên 30 khoá trung cấp nghề ngành sửa chữa thiết bị may công nghiệp và điện công nghiệp, nhằm góp phần phát triển chung ngành may công nghiệp về công nghệ và thiết bị cho các tỉnh phía nam.

- Theo chủ trương đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, Khoa tổ chức mở thêm các ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Cơ điện tử. 

- Ngoài ra Khoa còn tổ chức các lớp ngắn hạn cho các cá nhân, các chương trình bồi dưỡng, chuyên đề cho cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp về thiết bị may và điện. Thời gian đào tạo từ 1 tháng đến 6 tháng. Để góp phần tiêu chuẩn hóa độ ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật, Khoa tổ chức bồi dưỡng và thi bậc thợ cho các doanh nghiệp các nghề sửa chữa thiết bị may và điện công nghiệp. 

- Đội ngũ giảng viên và nhân viên trong Khoa ngày càng phát triển, đến nay 100% giảng viên có trình độ đại học, hơn 14% có trình độ trên đại học, 05 giảng viên đang học cao học. 

2.   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 

- Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường. 

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho các cán bộ kỹ thuật, công nhân thi bậc thợ từ bậc 2 đến bậc 7 cho các nghề sửa chữa thiết bị may công nghiệp và điện công nghiệp.

- Quản lý giảng viên, nhân viên và học sinh – sinh viên thuộc đơn vị mình. 

- Tổ chức biên soạn giáo án, giáo trình đề cương bài giảng môn học khi được phân công. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, các xưởng thực hành sửa máy. 

- Nghiên cứu khoa học, phát triển mở rộng ngành nghề đào tạo các ngành nghề cơ - điện - điện tử. 

- Hỗ trợ sửa chữa lắp đặt các thiết bị cơ điện, các dây chuyền sản xuất may công nghiệp. 

- Quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp nhất là các xí nghiệp may trong tập đoàn để phát triển thiết bị và cập nhật nội dung giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất.