GIỚI THIỆU

Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam. Quá trình hoạt động của Công đoàn trải qua các thời kỳ như sau: 

- Thành lập tháng 4/1979, lúc đó là tổ Công đoàn thuộc Công đoàn văn phòng 2 Liên hiệp các xí nghiệp may Việt nam

- Năm 1981 thành lập Công đoàn cơ sở Trường Công nhân kỹ thuật May.

- Năm 1998 được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật May & Thời trang II.

- Tháng 10/2006 được đổi tên thành Công đoàn cở sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang TP.HCM.

- Tháng 7/2009, được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TPHCM.

-  Công đoàn hiện có 184 đoàn viên, sinh hoạt ở 14 tổ công đoàn.

 Trình độ: 

- Tiến sĩ: 03 đoàn viên.

- Thạc sĩ: 86 đoàn viên.

- Đại học: 36 đoàn viên.

-Trình độ khác: 60 đoàn viên.

  1. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2017-2022):

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Bùi Ngọc Bốn

Chủ tịch

Giảng viên Bộ môn GDQP-TC

2

Đinh Thị Thanh

Phó Chủ tịch

Chuyên viên phòng QT - ĐT

3

Lê Thị Tuyết

Ủy viên

Giảng viên K.KT

4

Nguyễn Thị Xuân Mai

Ủy viên

Giảng viên K.TKTT

5

Trần Quan Hiền

Ủy viên

Chuyên viên phòng TTKT & ĐBCLGD

6

Nguyễn Thị Oanh

Ủy viên

Chuyên viên phòng TC-HC

7

Nguyễn thị Hương Trà

Uỷ viên

Chuyên viên phòng TC-KT

 

  1. Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Lê Thị Tuyết

Ủy viên – Chủ nhiệm UBKT

Giảng viên K.KT

2

Nguyễn Duy Tiến

Ủy viên

Phó trưởng phòng Đào tạo

3

Ninh Thị Vân

Ủy viên

Giảng viên Khoa K.TKTT

 

  1. Các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận trực thuộc:

 

STT

ĐƠN VỊ

TỔ TRƯỞNG

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

Nguyễn Thị Oanh

2

Phòng Quản trị - Đầu tư

Mai Thị Thành

3

Phòng Tài chính - Kế toán

Nguyễn Thị Hải

4

Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ doanh nghiệp

Nguyễn Hữu Phượng

5

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Nguyễn Tài

6

Phòng Đào tạo

Nguyễn Thị Phương Hồng

7

Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD

Trần Quang Hiền

8

Khoa Công nghệ Dệt May

Nguyễn Thị Lan Hương

9

Khoa Thiết kế thời trang

Nguyễn Thị Xuân Mai

10

Khoa Kinh tế

Huỳnh Văn Triệu Vỹ

11

Khoa Cơ Điện

Lê Công Cử

12

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

Nguyễn Thị Kim Huyên

13

Trung tâm sản xuất thực tập

Phạm Thị Tân

14

Cơ sở 2

Nguyễn Thanh Hùng