TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Giới Thiệu Công Đoàn

Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam. Quá trình hoạt động của Công đoàn trải qua các thời kỳ như sau:
– Thành lập tháng 4/1979, lúc đó là tổ Công đoàn thuộc Công đoàn văn phòng 2 Liên hiệp các xí nghiệp may Việt nam
– Năm 1981 thành lập Công đoàn cơ sở Trường Công nhân kỹ thuật May.
– Năm 1998 được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật May & Thời trang II.
– Tháng 10/2006 được đổi tên thành Công đoàn cở sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang TP.HCM.
– Tháng 7/2009, được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM.
– Công đoàn hiện có 184 đoàn viên, sinh hoạt ở 14 tổ công đoàn.

Trình độ:
– Tiến sĩ: 03 đoàn viên.
– Thạc sĩ: 86 đoàn viên.
– Đại học: 36 đoàn viên.
-Trình độ khác: 60 đoàn viên.