TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Công Đoàn

Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam. Quá trình hoạt động của Công đoàn trải qua các thời kỳ như sau:
– Thành lập tháng 4/1979, lúc đó là tổ Công đoàn thuộc Công đoàn văn phòng 2 Liên hiệp các xí nghiệp may Việt nam
– Năm 1981 thành lập Công đoàn cơ sở Trường Công nhân kỹ thuật May.
– Năm 1998 được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật May & Thời trang II.
– Tháng 10/2006 được đổi tên thành Công đoàn cở sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang TP.HCM.
– Tháng 7/2009, được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM.
– Công đoàn hiện có 184 đoàn viên, sinh hoạt ở 14 tổ công đoàn.

Trình độ:
– Tiến sĩ: 03 đoàn viên.
– Thạc sĩ: 86 đoàn viên.
– Đại học: 36 đoàn viên.
-Trình độ khác: 60 đoàn viên.