Giới Thiệu

GIỚI THIỆU

Khoa Công nghệ dệt may Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM (tên cũ: Trường Cao Đẳng Công nghiệp Dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh) được thành lập trên cơ sở Ban nghề may của trường Công nhân Kỹ thuật may Thủ Đức từ năm 1985, đến năm 1998 là khoa Công nghệ may của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh.

-Khoa công nghệ dệt may quản lý  3  bộ môn: Kỹ thuật may, Công nghệ may và công nghệ sợi dệt với số lượng cán bộ giảng viên là 27 người, trong đó có 1 Tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sĩ và 8 Kỹ sư, Cử nhân.  Khoa đã thiết kế hoàn chỉnh các chương trình đào tạo ngành Công nghệ may cho các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. Ngành Công nghệ sợi dệt cho bậc đào tạo cao đẳng. Bên cạnh các bậc đào tạo chính qui Khoa xây dựng và tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành may như: Giám đốc xí nghiệp, quản đốc phân xưởng, Tổ trưởng - Chuyền trưởng, Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Thiết kế mẫu, Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức nguyên phụ liệu, Thiết kế - Nhảy size - Giác sơ đồ trên máy tính, Merchandiser và tổ chức thi nâng bậc thợ ngành may và ngành sợi dệt. Hàng năm khoa luôn cập nhật kiến thức mới, điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế sản xuất tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận được những công nghệ mới, những mô hình sản xuất hiện đại ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

-Ngoài ra khoa còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ may thời trang bậc Đại học cho các lớp liên kết với các trường Đại học tổ chức đào tạo tại trường.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường ... 

- Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh - sinh viên thuộc khoa Công nghệ dệt may. 

- Tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, giáo án môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý thiết bị dạy học, thực hành, thực tập. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. 

-Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với sử dụng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu và có khả năng cung cấp cho xã hội một đội ngũ nhân lực đông đảo, có trình độ cần thiết theo một cơ cấu thích hợp, có khả năng thích ứng nhanh với mọi biến đổi của môi trường. Đồng thời có khả năng cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhiệm vụ được giao. Đào tạo ngành công  nghệ sợi, dệt là một phần quan trọng trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với hình thức đào tạo theo mô hình kép với 4 doanh nghiệp sợi, dệt như Tổng Công ty Việt Thắng, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú, Công ty Cổ phần dệt may Nha trang, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam. Chương trình đào tạo được thiết kế 50% học tại trường và 50% tại doanh nghiệp với đầy đủ cơ sở vật chất cùng với cả một dây chuyền sản xuất hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc học và thực hành của sinh viên. Khi thực hành trên công việc thực tế, sinh viên còn được học tập rất nhiều kinh nghiệm từ chính những người kỹ sư, thợ lành nghề của doanh nghiệp. Môi trường học chính là nơi sản xuất nên các sản phẩm của sinh viên luôn mang tính ứng dụng, tạo cho học sinh hứng thú trong thực hành tại doanh nghiệp. Từ đó giúp sinh viên dễ thích nghi và tự tin hơn trong công việc sau khi tốt nghiệp. 

Việt Nam đang bước nhanh trên con đường hội nhập và phát triển. Với vị thế của ngành trong trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM, một trong những trường Cao đẳng  lớn của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. Dựa trên mục tiêu phát triển trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ của khoa trước mắt là định hướng chiến lược phát triển ngành trong thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một khoa đào tạo có thế mạnh của trường với những định hướng chiến lược chính như: 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên có kiến thức sâu rộng, trình độ chuyên môn cao. 

- Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp tình hình hiện tại và phát triển tương lai. 

- Xây dựng môi trường học thuật đề cao tính tự nghiên cứu, sáng tạo và hiệu quả. 

- Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng, doanh nghiệp trong và ngoài nước 

- Đẩy mạnh công tác hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ và hội nhập trong thời gian sắp tới.