TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Giới Thiệu Đoàn Thanh Niên

– Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghệ TP. Hồ Chí Minh là tổ chức đoàn thể hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đoàn Trường hiện có 2.135 đoàn viên với 05 liên chi đoàn Khoa, 55 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 1 chi đoàn giảng viên, chuyên viên, nhân viên và 54 chi Đoàn là học sinh – sinh viên.
– Đoàn Trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM là nơi tập hợp của các bạn đoàn viên thanh niên, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho toàn thể đoàn viên – thanh niên, là tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể các bạn học sinh – sinh viên trong toàn trường, Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, nơi nuôi dưỡng và rèn luyện đội dự bị của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban giám hiệu và Đoàn cấp trên về toàn bộ hoạt động của mình.