Giới Thiệu

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đoàn Trường hiện có 2800 Đoàn viên với 93 chi Đoàn trực thuộc, trong đó có 1 chi Đoàn Giảng viên, Chuyên viên, Nhân viên, 1 chi Đoàn khối sản xuất và 91 chi Đoàn là Học sinh - Sinh viên.

- Đoàn Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM là nơi tập hợp của  các bạn Đoàn viên thanh niên, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho toàn thể Đoàn viên - Thanh niên, là tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể các bạn Học sinh – sinh viên trong toàn trường, Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, nơi nuôi dưỡng và rèn luyện đội dự bị của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban giám hiệu và Đoàn cấp trên về toàn bộ hoạt động của mình.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XI (2014-2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Bùi Thị Thúy Hằng

Bí thư - UV Ban thường vụ

btthang@vetc.edu.vn

2

Trần Hoài Nam

Phó bí thư - UV Ban thường vụ

 

3

Hà Văn Phúc

UV Ban thường vụ

 

4

Nguyễn Đức Thế

UV Ban thường vụ

 

5

Vy Đình Tâm

UV Ban thường vụ

 

6

Nguyễn Xuân Thành

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Thanh Huyền

UV Ban Chấp hành

 

8

Trịnh Công Nhựt

UV Ban Chấp hành

 

9

Trương Thanh Hiệp

UV Ban Chấp hành

 

10

Phạm Thị Yến

UV Ban Chấp hành

 

11

Lê Minh Trung

UV Ban Chấp hành

 

12

Nguyễn Thị Hiền

UV Ban Chấp hành

 

13

Nguyễn Văn Nghĩa

UV Ban Chấp hành

 

14

Nguyễn Thị Ánh Bích

UV Ban Chấp hành

 

15

Trần Thị Hà Thu

UV Ban Chấp hành

 

 Liên Hệ:

Văn Phòng Đoàn Thanh Niên
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: vpdoantruong@vetc.edu.vn