GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

  • Khoa Kinh tế được thành lập từ việc xác nhập 2 Khoa Tài chính - Kế toán và Khoa Quản trị kinh doanh
  • Theo chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của tập thể Cán bộ, Giảng viên  trong khoa liên tục các  năm, khoa đều  mở rộng quy mô đào tạo chính quy, mở thêm ngành nghề mới.
  • Năm 2006 đào tạo Cao đẳng quản trị kinh doanh; Kế toán.
  • Năm 2008  mở thêm nghề đào tạo: Cao đẳng nghề quản trị doanh nghiệp;
  • Năm 2009 mở thêm chuyên ngành cao đẳng Quản Trị Marketing.
  • Năm 2016 mở thêm chuyên ngành cao đẳng Quản Trị sản xuất dệt may
  • Hiện nay lưu lượng sinh viên khoa Kinh tế hàng năm trên 500 sinh viên.
  • Với số lượng chỉ vài giáo viên khi mới thành lập, đến nay Khoa đã có một đội ngũ trên 30 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao, 100% Giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, có kinh nghiệm chuyên môn và giảng dạy, trong đó 75% giảng viên Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cao học chuyên ngành.
  • Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM, Khoa Kinh tế đã và đang từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về  kinh tế, có khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đó vào trong thực tiễn sản xuất, góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước.

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường ...
  • Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên thuộc khoa Kinh tế.
  • Tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với sử dụng.
  • Tổ chức quản lý, giảng dạy các chuyên đề Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên, Quản lý sản xuất , Khai báo thuế, Kế toán excel, Kế toán thuế, Soạn thảo văn bản..