TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Giới Thiệu Trung Tâm Sản Xuất Thực Tập

Trung Tâm sản xuất thực nghiệm là đơn vị trực thuộc nhà trường được thành lập nhằm mục đích nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất và thời trang, phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức sản xuất thực nghiệm.