TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới thiệu Trung tâm Tuyển Sinh – Truyền Thông

1. Giới thiệu
Trung tâm tuyển sinh – truyền thông được thành lập theo quyết định số 1106/QĐ-CĐKTKTV ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh do nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý của nhà trường. Trung tâm tuyển sinh – truyền thông của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Chức năng
Là đơn vị có chức năng tham mưu cho lãnh đạo trường triển khai thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh các trình độ đào tạo hệ chính quy của nhà trường. Giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác truyền thông; đề xuất các hoạt động, xây dựng kế hoạch quảng bá và phát triển thương hiệu của trương.
Tham mưu, xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị viễn thông, tin học; quản lý toàn bộ thiết bị viễn thông, tin học trong trường

3. Nhiệm vụ
3.1. Công tác tuyển sinh
– Xậy dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sịnh;
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp.
– Nghiên cứu xậy dựng cơ chế thi đua, khen thưởng, khuyến khích để tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh.

3.2. Công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu
– Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu;
– Tổ chức, quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của các nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng;
– Quản lý và khai thác hoạt động trên fanpage, kênh youtube của nhà trường, các diễn đàn trên mạng internet do trường quản lý;
– Khai thác mối quan hệ các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu của trường.
– Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các sản phẩm để quảng bá thương hiệu của trường.
– Giám sát việc thực hiện quản bá của các đơn vị thuộc trường và cập nhật thông tin quảng bá các hoạt động của thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao,

3.3. Công tác IT.
– Quản lý toàn bộ phần mềm ứng dụng của trường, hỗ trợ các khoa về phần mềm đào tạo.
– Quản lý, vận hành các trang thông tin điện tử của trường.