GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM TUYỂN SINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP. HCM

1. Giới thiệu

Trung tâm tuyển sinh được thành lập theo quyết định số 1390/QĐ-CĐKTKTV ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh do nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý của nhà trường. Trung tâm tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh trực thuộc phòng Đào tạo và bắt đầu tổ chức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Chức năng

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho lãnh đạo trường triển khai thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh các trình độ đào tạo hệ chính quy của nhà trường.

3. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh các bậc đào tạo hệ chính quy. Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện công tác tuyển sinh để hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

- Tham mưu cho lãnh đạo về các điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ cho công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế.

- Chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ sơ về công tác tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Báo cáo thống kê các số liệu liên quan đến tuyển sinh.

- Thu nhận hồ sơ dự đăng ký thi, hồ sơ xét tuyển của các trình độ đào tạo hệ chính quy theo quy định; tổng hợp, báo cáo số liệu về công tác tuyển sinh; lưu trữ toàn bộ hồ sơ về công tác tuyển sinh đảm bảo an toàn, đúng quy định.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng rôn, khẩu hiệu,...của trường.

- Chủ trì tổ chức hội nghị tuyển sinh hàng năm để tiếp thu ý kiến xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh theo quy định.