Giới Thiệu

GIỚI THIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM

- Trường Cao  Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Công Nhân Kỹ Thuật May, được thành lập theo quyết định số: 688/CNN-TCQL ngày 14 tháng 10 năm 1978 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp Nhẹ.

- Ngày 17 tháng 2 năm 1998 được Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ký quyết định số: 11/1998/QĐ-BCN nâng cấp và đổi tên  thành Trường Trung Học Kỹ Thuật May và Thời Trang II.

- Trước những yêu cầu mới đặt ra của nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, ngày 01 tháng 9 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã ký quyết định số 4821/QĐ-BGDĐT thành lập Trường Cao Đẳng Công Nghiệp – Dệt May Thời Trang Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Trung Học Kỹ Thuật May Và Thời Trang II. Ngày 13/05/2009 Trường chính thức đổi tên thành Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật VinatexThành Phố Hồ Chí Minh.

- Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của ngành Dệt May, nhà trường đã liên kết với các Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên, Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đào tạo cán bộ có trình độ cao học và đại học.

- Đồng thời nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng ngắn hạn cho hàng ngàn học viên là cán bộ quản lý tại các  công ty, xí nghiệp của ngành Dệt May ở khu vực phía Nam. 


SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có hiệu quả.


TẦM NHÌN

Trở thành trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước vào năm 2020.


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 
Trong quá trình hoạt động và phát triển, trường đã được khen thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Đảng, nhà nước và các cấp:
- Huân chương lao động hạng I, II và III;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dệt – May Việt Nam;
- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp, tập đoàn Dệt – May Việt Nam;
- Cờ truyền thống của UBND TP.HCM;
- Các giải thưởng Vietnam Collection, tay nghề Asian và nhiều danh hiệu khác.