TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ
1 Hoàng Xuân Hiệp Hiệu trưởng Trường Đại học CNDM Hà Nội Chủ tịch HĐT
2 Bùi Thị Thu Cúc Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thư ký
3 Phạm Xuân Trình Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú Thành viên
4 Phan Thị Kim Liên Giám đốc điều hành Tổng Công ty CP May Việt Tiến Thành viên
5 Nguyễn Ngọc Lân Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP Thành viên
6 Hồ Ngọc Tiến Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
7 Phan Thị Hải Vân Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
8 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
9 Bùi Ngọc Bốn Phó TP Công tác HSSV; Chủ tịch Công đoàn Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
10 Lê Minh Trung Phó TP Công tác HSSV; Bí thư Đoàn thanh niên Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
11 Phạm Ngọc Hải Trưởng Khoa Ngoại ngữ – Tin học
Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
12 Lê Thị Thu Nguyệt Trưởng khoa Công nghệ Dệt may Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
13 Nguyễn Thế Hiển Trưởng phòng Đào tạo
Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên
14 Nguyễn Thanh Yến Xuân Trưởng khoa Thiết kế thời trang Trường Cao Đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM Thành viên