TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(TÊN TRƯỜNG CŨ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Hướng dẫn quy trình nộp học phí qua hệ thống ngân hàng

24/11/2020

Website chính thức Agribank Việt Nam: https://www.agribank.com.vn/

Trang chủ Internet Banking Agribank: https://ibank.agribank.com.vn/ibank/index.jsp

Trang chủ Internet Banking VietinBank: https://ebanking.vietinbank.vn/rcas/portal/web/retail/bflogin

Tải file