Đoàn Thanh Niên

GIỚI THIỆU

  • Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đoàn Trường hiện có 2800 Đoàn viên với 93 chi Đoàn trực thuộc, trong đó có 1 chi Đoàn Giảng viên, Chuyên viên, Nhân viên, 1 chi Đoàn khối sản xuất và 91 chi Đoàn là Học sinh - Sinh viên.
  • Đoàn Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM là nơi tập hợp của  các bạn Đoàn viên thanh niên, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho toàn thể Đoàn viên - Thanh niên, là tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể các bạn Học sinh – sinh viên trong toàn trường, Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, nơi nuôi dưỡng và rèn luyện đội dự bị của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban giám hiệu và Đoàn cấp trên về toàn bộ hoạt động của mình.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XI (2017-2019)

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Email

Số điện thoại

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Nguyễn Xuân Thành

1987

Nxthanh.vnt@gmail.com

0932.608.286

Bí thư

2

Hà Văn Phúc

1988

0909.010.922

Phó Bí thư

3

Vy Đình Tâm

1982

0903.063.138

Phó Bí thư

4

Lê Minh Trung

1989

0909.987.114

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Thị Hiền

1986

0905.491.088

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Trần Thanh Huyền

1981

0909.580.300

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Trương Thanh Hiệp

1985

0947.410.300

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Đặng Quốc Việt

1989

0984.603.069

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Cao Minh Nam

1985

0972.479.575

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Võ Thị Mỹ Hạnh

1997

0967.589.227

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Dương Thị Bích Trâm

1998

0935.032.136

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Lê Thu Thảo

1998

0169.5066.012

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Thị Thùy Linh

1998

0165.6184.242

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Lê Hưng

1998

0163.6120.888

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đoàn Khắc Mạnh

1997

0984.019.044

Ủy viên Ban Chấp hành

LIÊN HỆ

Văn Phòng Đoàn Thanh Niên
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: vpdoantruong@vetc.edu.vn