Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN

– Trưởng khoa:Ths. Phạm Ngọc Hải
– Thư ký khoa: CN. Lê Công Cử

Bộ môn Điện – Điện tử

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng khoa
3 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Trần Tấn Khang Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Cơ khí

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Ngô Xuân Phú Thạc sĩ Giảng viên
3 Phạm Văn Khôi Cử nhân Giảng viên
4 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
5 Lê Doãn Thanh Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên
7 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng Phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
8 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó trưởng Phòng TC – HC
Giảng viên kiêm nhiệm
9 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
10 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
11 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm