Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN

– Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa:Ths. Phạm Ngọc Hải
– Thư ký khoa: CN. Lê Công Cử

Bộ môn Điện – Điện tử

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng khoa
3 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Trần Tấn Khang Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Quang Dũng Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Cơ khí

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Ngô Xuân Phú Thạc sĩ Giảng viên
3 Phạm Văn Khôi Cử nhân Giảng viên
4 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
5 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên
6 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng Phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
7 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó trưởng Phòng TC – HC
Giảng viên kiêm nhiệm
8 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
9 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
10 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm