Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN

– Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa: CN. Cao Trọng Phương
– Thư ký khoa: CN. Lê Công Cử

Bộ môn Điện – Điện tử

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
3 Lê Quang Dũng Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Tấn Khang Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên
6 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Cơ khí

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Cao Trọng Phương Cử nhân Trưởng bộ môn
2 Ngô Xuân Phú Thạc sĩ Giảng viên
3 Phạm Văn Khôi Cử nhân Giảng viên
4 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
6 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên
7 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng Phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
8 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó trưởng Phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
9 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
10 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
11 Lê Văn Hồng Thạc sĩ Phó trưởng Phòng TCHC
Giảng viên kiêm nhiệm
12 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm