TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN

– Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: Ths. Nguyễn Duy Tiến

– Thư ký khoa: KS. Nguyễn Tài

Bộ môn Điện – Điện tử:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Trần Tấn Khang Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Cơ khí:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng Khoa
3 Phạm Văn Khôi Cử nhân Giảng viên
4 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
5 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng Phòng Công tác HSSV và QHDN
Giảng viên kiêm nhiệm
7 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó trưởng Phòng, phụ trách phòng Quản trị – Thiết bị
Giảng viên kiêm nhiệm
8 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
Thư ký Khoa
9 Ngô Xuân Phú Thạc sĩ Giảng viên
10 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm
11 Hàn Ngọc Trung Thạc sĩ Giảng viên