TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN

– Phó Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Duy Tiến

Bộ môn Điện – Điện tử

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
03 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
04 Trần Tấn Khang Thạc sĩ Giảng viên
05 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Cơ khí

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng Khoa
03 Phạm Văn Khôi Cử nhân Giảng viên
04 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
05 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
06 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng Phòng CT HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
07 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó trưởng Phòng KH – TC
Giảng viên kiêm nhiệm
08 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
09 Ngô Xuân Phú Thạc sĩ Giảng viên
10 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm
11 Hàn Ngọc Trung Thạc sĩ Giảng viên