TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN

– Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thành Nhân

– Phó Trưởng khoa: Ths. Trần Tấn Khang

Bộ môn Điện – Điện tử:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Trần Tấn Khang Thạc sĩ Phó Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

2 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng Khoa Ngoại ngữ – Tin học
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Lữ Thái Hòa
Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên
6 Bùi Quốc Phong Cao học Giảng viên

Bộ môn Cơ khí:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Hàn Ngọc Trung Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thành Nhân Thạc sĩ
Trưởng khoa
3 Hồ Đức Ngọc Cử nhân
Trưởng phòng Quản trị – Thiết bị
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng phòng Công tác HSSV
Giám đốc Trung tâm TS – TT

Giảng viên kiêm nhiệm

5 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Giảng viên
7 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
8 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên
9 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm