TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn Phòng Khoa Công Nghệ Dệt May
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 427
Email: khoacndm@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi