Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY

1.Cấp trường
1.1. Năm 2011
– Đề tài đã được hội đồng trường nghiệm thu: “Nghiên cứu thao tác chuẩn ngành may bổ sung kiến thức môn học kỹ thuật may I”
1.2. Năm 2012
– Đề tài đã được nhà trường duyệt đề cương đang trong thời gian nghiên cứu: “Ứng dụng cữ gá lắp, phom rập cải tiến vào học phần kỹ thuật may I”
1.3. Năm 2013
– Đề tài: “Khảo sát thực tiễn sản xuất, xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Chuẩn bị sản xuất về công nghệ tại Trường CĐ Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Tp.HCM”
1.4. Năm 2014 – 2016
-Đề tài: “Ứng dụng mô hình kép vào việc đào tạo sinh viên cao đẳng ngành công nghệ sợi dệt tại trường cao đẳng KT – KT Vinatex TP.HCM”

2. Cấp Tập đoàn
Năm 2013: Đề tài: “Xây dựng sổ tay người chuyền trưởng trong dây chuyền may”

nghien-cuu-khoa-hoc