TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY

– Trưởng khoa: Ths. Lê Thị Thu Nguyệt
– Phó Trưởng khoa: Ncs. Lưu Thị Lan

Bộ môn Kỹ thuật may:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Trương Thị Dịu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
3 Trương Ngọc Lan Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Thanh Phúc Thạc sĩ Giảng viên
5 Trương Thị Thúy Lan Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên
7 Đỗ Thị Mai Lan Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Hoàng Phượng Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ may:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Lưu Thị Lan NCS Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Ngọc Hiển Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng

Giảng viên kiêm nhiệm

3 Lê Thị Thu Nguyệt Thạc sĩ Trưởng khoa
4 Vũ Thị Hoa Kỹ sư Giảng viên
5 Đổng Thị Phương Lan Kỹ sư Giảng viên
6 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kỹ sư Giảng viên
7 Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền Thạc sĩ Giảng viên
8 Đinh Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên
9 Đào Thị Hồng Vân Thạc sĩ Giảng viên
10 Lê Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ Sợi dệt:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lê Hoàng Thanh Thạc sĩ Giảng viên
2 Nguyễn Thị Diễm Châu Thạc sĩ Giảng viên
3 Ngô Văn Cố Tiến sĩ Giảng viên
4 Vy Đình Tâm Thạc sĩ
Giảng viên Kiêm nhiệm