TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Sửa chữa thiết bị may, Từ ngày 010/02/2020 đến ngày 04/04/2020

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 21/03/2020

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 04/04/2020

Thông báo “Phát bằng tốt nghiệp và bảng...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Thông báo "Phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm...

Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, năm học 2019 –...

Đối với học sinh, sinh viên nhập học đợt 01 (Từ 01/08 - 09/08/2019)

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký vào...

Mời các bạn có tên trong danh sách trúng tuyển đến trường làm tủ tục nhập học bằt đầu...

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký vào...

Các bạn đã có tên trong danh sách trúng tuyển đợt 01, chưa đến trường nhập học vẫn tiếp...

Hướng dẫn nhập học cao đẳng, trung cấp hệ...

“Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” Tải file