TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

khtttn-2019-Codien
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp 2019 khoa Cơ ...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp 2019 khoa Cơ điện

vi-dieukhien
Đào tạo lớp Lập trình vi điều khiển PIC/A...

Kế hoạch đào tạo lớp "Lập trình vi điều khiển PIC/AVR/89C51"

dieukien-200
Đào tạo lớp Lập trình điều khiển PLC S7-2...

Kế hoạch đào tạo lớp "Lập trình điều khiển PLC S7-200/300"

so-mi
Đào tạo lớp Thiết bị phục vụ sản xuất...

Kế hoạch đào tạo lớp "Thiết bị phục vụ sản xuất hàng sơ mi"

quan-au
Đào tạo lớp Thiết bị phục vụ sản xuất...

Kế hoạch đào tạo lớp "Thiết bị phục vụ sản xuất hàng quần âu"

det-kim
Đào tạo lớp Thiết bị phục vụ sản xuất...

Kế hoạch đào tạo lớp "Thiết bị phục vụ sản xuất hàng dệt kim"

mach-in
Đào tạo lớp Vẽ và gia công mạch in

Kế hoạch đào tạo lớp "Vẽ và gia công mạch in"

kehoach-tttn
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018,...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018, ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ