TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Trung cấp năm 2...

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng năm 2019 "Nhà trường Cam kết 100% sinh viên có...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ —...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có kiến...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ — “Cam...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí có kiến thức...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ —...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có kiến...

Ngành SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY — “Cam kết...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Sửa chữa thiết bị may có kiến thức và...

khtttn-2019-Codien
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp 2019 khoa Cơ ...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp 2019 khoa Cơ điện

vi-dieukhien
Đào tạo lớp Lập trình vi điều khiển PIC/A...

Kế hoạch đào tạo lớp "Lập trình vi điều khiển PIC/AVR/89C51"

dieukien-200
Đào tạo lớp Lập trình điều khiển PLC S7-2...

Kế hoạch đào tạo lớp "Lập trình điều khiển PLC S7-200/300"