TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

kehoachtttn-th2019
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Tổ Tin học...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Tổ Tin học năm 2019

kehoachtttn-ta2019
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Tổ Tiếng Anh...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Tổ Tiếng Anh năm 2019

halloween-2018
Kế hoạch tổ chức cuộc thi Halloween

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Halloween

tttn-dn-nnth
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại doanh ng...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp Khoa Ngoại ngữ - Tin học

kehoach-nnth-tan-sv2018
Kế hoạch tổ chức lễ mừng đón tân sinh vi...

Kế hoạch tổ chức lễ mừng đón tân sinh viên khoa Ngoại ngữ - Tin học

ds_thi-UDCNTT
Danh sách thi Tin học Cơ bản và Nâng cao ngày 24...

Danh sách thi Tin học Cơ bản và Nâng cao ngày 24 tháng 06 năm 2018

kehoach-tttn
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018,...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018, ngành Công nghệ thông tin

kehoach-tttn
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018,...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018, ngành Tiếng Anh