TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Trung cấp năm 2...

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng năm 2019 "Nhà trường Cam kết 100% sinh viên có...

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — “Cam kết 100%...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có kiến thức và kỹ...

Ngành QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH — “Cam kết...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Quản trị mạng máy tính có kiến thức và...

Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA — “Cam kết 100%...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Thiết kế đồ họa có kiến thức và kỹ...

Ngành TIẾNG ANH — “Cam kết 100% Sinh viên...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Tiếng Anh có kiến thức và kỹ năng: –...

kehoachtttn-th2019
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành CÔNG NGHỆ...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Tổ Tin học năm 2019

kehoachtttn-ta2019
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành TIẾNG...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Tổ Tiếng Anh năm 2019

halloween-2018
Kế hoạch tổ chức cuộc thi Halloween

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Halloween