Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ

1. Cao đẳng
– Quản tri kinh doanh tổng hợp
– Quản trị sản xuất dệt may
– Kế toán

2. Trung cấp
– Quản lý doanh nghiệp
– Kế toán doanh nghiệp