TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

KHOA KINH TẾ

1. GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ

Khoa Kinh tế được thành lập từ việc xác nhập 2 Khoa Tài chính – Kế toán và Khoa Quản trị kinh doanh

Theo chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của tập thể Cán bộ, Giảng viên trong khoa liên tục các năm, khoa đều mở rộng quy mô đào tạo chính quy, mở thêm ngành nghề mới.
Năm 2006 đào tạo Cao đẳng quản trị kinh doanh; Kế toán.
Năm 2008 mở thêm nghề đào tạo: Cao đẳng nghề quản trị doanh nghiệp;
Năm 2009 mở thêm chuyên ngành cao đẳng Quản Trị Marketing.
Năm 2016 mở thêm chuyên ngành cao đẳng Quản Trị sản xuất dệt may
Hiện nay lưu lượng sinh viên khoa Kinh tế hàng năm trên 500 sinh viên.

Với số lượng chỉ vài giáo viên khi mới thành lập, đến nay Khoa đã có một đội ngũ trên 30 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao, 100% Giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, có kinh nghiệm chuyên môn và giảng dạy, trong đó 75% giảng viên Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cao học chuyên ngành.

Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM, Khoa Kinh tế đã và đang từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về kinh tế, có khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đó vào trong thực tiễn sản xuất, góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Trưởng khoa: Ths. Huỳnh Văn Triệu Vỹ

Phó Trưởng khoa: Ths. Phạm Chánh Thịnh

2.1. Bộ môn Tài chính – Kế toán:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Công Vũ Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thúy An Thạc sĩ
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán   

Giảng viên kiêm nhiệm

2.2. Bộ môn Quản trị kinh doanh:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Phượng Cao học Giảng viên
4 Phạm Chánh Thịnh NCS Phó Trưởng khoa
5 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm