TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KINH TẾ

Đề tài NCKH: Xây dựng phòng thực hành kế toán, năm 2012, xếp loại Xuất sắc
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Quang Doanh

Đề tài NCKH: NC bổ sung nội dung môn học Kế toán quản trị-chi phí và Kế toán chi phí tử hoạt động thực tiễn ở các doanh nghiệp; năm 2013.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Văn Hợp

Đề tài NCKH: “Nghiên cứu thực tế hoạt động Marketing tại doanh nghiệp vận dụng và xây dựng nội dung giảng dạy môn quản trị Marketing tại Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh”, năm 2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hoài Nam

Đề tài NCKH: Vận dụng Bảng cân bằng điểm tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, năm 2016
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Công Vũ

nghien-cuu-khoa-hoc