TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa:  Ths Huỳnh Văn Triệu Vỹ

Bộ môn Tài chính – Kế toán

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Nguyễn Công Vũ Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
03 Nguyễn Thúy An Cao học Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Quản trị kinh doanh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Đỗ Quang Doanh NCS Phó Trưởng Phòng CTSV&QHDN
Giảng viên kiêm nhiệm
03 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
04 Nguyễn Thị Phượng Cao học Giảng viên
05 Phạm Chánh Thịnh Thạc sĩ Giảng viên
06 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
07 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Phó Phòng Đào Tạo

GĐ TT Tuyển sinh-Truyền thông
Giảng viên kiêm nhiệm

08 Trân Văn Tỉnh Cử nhân Giảng viên