Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa: ThS. Ngô Đăng Hùng
– Phó Trưởng khoa: Ths Huỳnh Văn Triệu Vỹ
– Thư ký khoa: ThS. Bùi Thị Hải Luyến

Bộ môn Tài chính – Kế toán

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Công Vũ Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Trần Thị Thu Hằng Thạc sĩ Giảng viên
3 Bùi Thị Hải Luyến Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
4 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Thị Hải Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Thị Hương Trà Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thúy An Cao học Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Quản trị kinh doanh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Đỗ Quang Doanh NCS Phó Trưởng Phòng CTSV&QHDN
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
4 Nguyễn Thị Phượng Cao học Giảng viên
5 Phạm Chánh Thịnh Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Giảng viên
7 Nguyễn Thị Thúy Kiều Thạc sĩ Giảng viên
8 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
9 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Phó Phòng Đào Tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
10 Lê Hoàng Nam Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
11 Nguyễn Thị Dương Thạc sĩ Giảng viên
12 Trân Văn Tỉnh Cử nhân Giảng viên
13 Trần Văn Nhàn Thạc sĩ Giảng viên