TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: Ths. Huỳnh Văn Triệu Vỹ

Thư ký khoa: KS. Lê Công Cử

Bộ môn Tài chính – Kế toán:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Công Vũ Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thúy An Thạc sĩ
Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Quản trị kinh doanh:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Đỗ Quang Doanh Thạc sĩ
Phó Trưởng Phòng CTSV và QHDN
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
4 Nguyễn Thị Phượng Cao học Giảng viên
5 Phạm Chánh Thịnh NCS Giảng viên
6 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ GĐ Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông
Giảng viên kiêm nhiệm
8 Trần Văn Tỉnh Cử nhân Giảng viên
9 Nguyễn Thị Nhật Lộc Cử nhân Giảng viên