TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA NGOẠI NGỮ TIN HỌC

+ Cao đẳng:
– Công nghệ thông tin
– Quản trị mạng máy tính
– Thiết kế đồ họa
– Tiếng Anh
– Tiếng Nhật
– Tiếng Hàn Quốc

+ Trung cấp:
– Công nghệ thông tin
– Tin học văn phòng
– Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
– Thiết kế đồ họa

Giảng dạy môn Tiếng Anh và Tin học cho tất cả các ngành, hệ đào tạo.

Các chuyên đề ngắn hạn về:
– Tiếng Anh
– Tiếng Nhật
– Tiếng Hàng Quốc
– Tiếng Trung
– Tin học văn phòng
– Rắp ráp bản trì máy tính
– Tổ chức Ôn và thi chứng chi ƯD CNTT cơ bản ; Nâng cao