Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Cao đẳng:
– Công nghệ thông tin
– Quản trị mạng máy tính
– Tin học văn phòng
– Thiết kế đồ họa
– Thiết kế Web
– Tiếng Anh

Trung cấp:
– Công nghệ thông tin
– Tin học văn phòng
– Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
– Thiết kế đồ họa

Giảng dạy môn Tiếng Anh và Tin học cho tất cả các ngành, hệ đào tạo.