TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Giới Thiệu Khoa Ngoại Ngữ – Tin Học

Khoa Ngoại ngữ-Tin học Trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Khoa Học Cơ Bản.

Theo chủ trương của Đảng bộ, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của tập thể Cán bộ, Giảng viên, liên tục các năm, khoa đều mở rộng đào tạo chính quy, mở thêm ngành nghề mới. Với số lượng chỉ vài giáo viên khi mới thành lập, đến nay Khoa đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao, 100% Giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, có kinh nghiệm chuyên môn và sư phạm. Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Khoa Ngoại ngữ-Tin học đã và đang từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và tài năng về những kiến thức Khoa học cơ bản, Tiếng Anh và Công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

Khoa hiện nay có 27 người trong đó có 18 thạc sỹ, 05 cử nhân, 03 đang học Cao học và 01 Thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh. Khoa luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đào tạo, giáo dục và quản lý một cách khoa học nhất. Đối với mỗi giảng viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng của Đảng, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mục tiêu của Khoa là nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương ứng với mục tiêu đào tạo các trình độ Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. Đào tạo cho sinh viên những môn học căn bản, những kiến thức phương pháp luận; Có khả năng giao tiếp biên dịch, phiên dịch giảng dạy Tiếng Anh; Phân tích và tổ chức tốt hệ thống dữ liệu của các cơ quan, công ty, xí nghiệp; Lập các chương trình ứng dụng phục vụ quản lý dữ liệu, lắp ráp máy PC, cài đặt phần mềm, phán đoán và sửa chữa hư hỏng trên máy tính và thiết kế, cài đặt, lập trình, sửa chữa hư hỏng cho hệ thống mạng máy tính của công ty, xí nghiệp.

Layer 72