TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Đề tài đã được hội đồng nhà trường nghiệm thu:
– Xây dựng website và hệ thống tra cứu điểm số
– Nghiên cứu và xây dựng thư viện điện tử
– Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh – Kế toán

Đề tài đã được hội đồng nhà trường duyệt đề cương:
– Xây dựng website đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
– Xây dựng giáo trình và giáo án điện tử Tiếng Anh chuyên ngành May – Thiết kế thời trang hệ Cao đẳng

nghien-cuu-khoa-hoc