TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Đề tài đã được hội đồng nhà trường nghiệm thu:

– Xây dựng website và hệ thống tra cứu điểm số.

– Nghiên cứu và xây dựng thư viện điện tử.

– Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Kế toán.

– Xây dựng website đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Công Nghệ TP.HCM.

– Xây dựng giáo trình và giáo án điện tử Tiếng Anh chuyên ngành May – Thiết kế thời trang hệ Cao đẳng.

nghien-cuu-khoa-hoc