TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Trưởng khoa: Ths. Phạm Ngọc Hải
Phó trưởng khoa: Ths. Cao Minh Nam

1. Bộ môn Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Giảng viên
Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
3 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
4 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Nhựt Trung Cử nhân Giảng viên

2. Bộ môn Ngoại ngữ:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
3 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Văn Phong Cử nhân Giảng viên
6 Đào Thị Xuân Đào Cử nhân Giảng viên
7 Nguyễn Thị Tường Vi Cử nhân Giảng viên
8 Vũ Mai Hiếu Hạnh Cử nhân Giảng viên

3. Bộ môn Khoa học cơ bản:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Cao Minh Nam Thạc sĩ Phó Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

2  Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng

Giảng viên kiêm nhiệm

3 Bùi Thị Thu Cúc Cử nhân Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Giảng viên kiêm nhiệm

4 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Giảng viên
5  Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên
6  Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên
7  Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
8 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên
9 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm

4. Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – Thể chất:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Cao Minh Nam Thạc sĩ Phó trưởng khoa,

Trưởng bộ môn

 2 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Phó trưởng phòng, phụ trách phòng công tác HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Giảng viên
4  Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm