TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

– Trưởng khoa: ThS. Lê Thanh Lâm
– Thư ký khoa: CN Nguyễn Tài

Bộ môn Tin học

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
03 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
04 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Phó GĐ TT Tuyển sinh – Truyền thông
Giảng viên kiêm nhiệm
05 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên
06 Nguyễn Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên
07 Trịnh Hồng Lanh Tiến sỹ Giảng viên

 

Bộ môn Ngoại ngữ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
03 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
04 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
05 Trần Quốc Phong Cử nhân Giảng viên
06 Đào Thị Xuan Đào Cử nhân Giảng viên

 

Bộ môn Khoa học cơ bản

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Lê Thanh Lâm Thạc sĩ Trưởng Khoa
03  Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng
Giảng viên kiêm nhiệm
04  Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên
05  Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên
06  Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
07 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên
08 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm

 

Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Thể chất

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Cao Minh Nam Thạc sĩ Trưởng bộ môn
02 Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Giảng viên
03 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
04  Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên