TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa: Ths. Nguyễn Ngọc Lan
Phó trưởng khoa: Ths. Cao Minh Nam

1. Bộ môn Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
3 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa
5 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên
6 Trịnh Hồng Lanh Tiến sĩ Giảng viên

2. Bộ môn Ngoại ngữ:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Võ Thị Diễm Hà Cử nhân Giảng viên
3 Hoàng Thị Minh Nhựt Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Văn Phong Cử nhân Giảng viên
6 Đào Thị Xuân Đào Cử nhân Giảng viên

3. Bộ môn Khoa học cơ bản:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Cao Minh Nam Thạc sĩ Phó Trưởng khoa,

Trưởng bộ môn

2  Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng,

Giảng viên kiêm nhiệm

3 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Giảng viên
4  Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên
5  Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên
6  Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên
8 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm

4. Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – Thể chất:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Cao Minh Nam Thạc sĩ Phó trưởng khoa,

Trưởng bộ môn

2 Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Giảng viên
3 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Phó trưởng phòng CTHSSV và QHDN
Giảng viên kiêm nhiệm
4  Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên