TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

ĐÀO TẠO CHÍNH QUI CÁC BẬC:
– Cao đẳng ngành Thiết kế Thời trang
– Cao đẳng nghề May thời trang
– Trung cấp chuyên nghiệp ngành Thiết kế Thời trang
– Trung cấp nghề May thời trang

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN:
– Chuyên đề “Kỹ năng sáng tác mẫu thời trang”
– Chuyên đề “Nghệ thuật trang điểm”
– Chuyên đề “Nhà thiết kế trẻ”
– Chuyên đề “Thiết kế áo cưới căn bản” – “Thiết kế áo cưới nâng cao”
– Chuyên đề “Thiết kế quần Jean”