Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn Phòng Khoa Thiết Kế Thời Trang
Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37.206.425
Email: khoatktt@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi