TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

– Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Yến Xuân
– Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thanh Liễu
– Thư ký khoa: Hoàng Kim Oanh

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc sĩ Trưởng Khoa
02 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thạc sĩ Giảng Viên
03 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc sĩ Giảng Viên
04 Đỗ Thị Loan Cử nhân Giảng viên
05 Lữ Thị Thoa Thạc sĩ Giảng viên
06 Ninh Thị Vân Thạc sĩ Giảng viên
07 Phạm Thị Mai Xuân Thạc sĩ Giảng viên
08 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ Phó Hiệu Trưởng

Giảng viên

09 Vũ Văn Đang Thạc sĩ Giảng viên
10 Huỳnh Thị Cam Thạc sĩ Giảng viên