TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

– Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Yến Xuân

– Phó Trưởng khoa: Ths.Vũ Văn Đang

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thanh Yến Xuân Thạc sĩ Trưởng Khoa
02 Vũ Văn Đang Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
03 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ Phó Hiệu Trưởng

Giảng viên

04 Nguyễn Thị Thanh Liễu Thạc sĩ Giảng Viên
05 Nguyễn Thị Xuân Mai Thạc sĩ Giảng Viên
06 Đỗ Thị Loan Cử nhân Giảng viên
07 Lữ Thị Thoa Thạc sĩ Giảng viên
08 Ninh Thị Vân Thạc sĩ Giảng viên
09 Phạm Thị Mai Xuân Thạc sĩ Giảng viên
10 Huỳnh Thị Cam Thạc sĩ Giảng viên