TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông

icon_3

Tin Tức Tuyển Sinh

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp năm 2021

Thông báo xét tuyển các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp...

Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng và Trung cấp năm 2 ...

Phiếu đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và...

Tuyển sinh liên thông đại học năm 2020

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh liên...

Thông báo xét tuyển “Liên thông, văn bằng 2 Cao đ ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh thông...