TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông
Trường Cao đẳng Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 970 160 

   0976079447 (zalo)              
Fax: (028) 38 960 561
Email: tuyensinhvetc@gmail.com

EMAIL

Gửi đến chúng tôi