TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ doanh nghiệp
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 651
Fax: (028) 38 960 561
Email: qlkh-qhdn@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi