TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Giám đốc Trung tâm
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Lê Minh Trung Kỹ sư
Phó Giám đốc Trung tâm, Tổ trưởng IT
3 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
4 Nguyễn Hiền Đức Kỹ sư
Giảng viên kiêm nhiệm
5 Trần Quốc Phong Cử nhân Kỹ thuật viên IT