TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tổ chức nhân sự Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông

TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Giám đốc trung tâm
Giảng viên kiêm nhiệm
02 Lê Minh Trung Kỹ sư
Phó GĐ trung tâm – Tổ trưởng IT
03 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
04 Nguyễn Hiền Đức Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
05 Trần Quốc Phong Cử nhân Kỹ thuật viên IT