LIÊN HỆ

Văn phòng Khoa Cơ Điện
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 430
Email: khoacd@vetc.edu.vn