Liên Hệ

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TPHCM
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 98 966 927 -  Fax: (08) 38 960 561

Email VPĐU: bthucuc@ymail.com

Email Bí thư Đảng ủy: hongoctien@vnn.vn